Paslaugų teikimo sąlygos ir privatumo politika

Įvadas

Šios Naudojimosi sąlygos ir taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Interneto svetainėje SvetainiuCentras.lt (toliau – „Svetainė“), kurią administruoja UAB „IT Solutions“, juridinio asmens kodas 300899746, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau – „SvetainiuCentras.lt“) teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

Naudodamiesi SvetainiuCentras.lt paslaugomis Jūs (toliau – „Vartotojas“) patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su Taisyklėmis bei įsipareigojate laikytis jų bei kitų LR teisės aktų.

Paslaugos

SvetainiuCentras.lt suteikia galimybę svetainėje įsigyti internetinę svetainę, internetinės svetainės pritaikymą bei paruošimą naudojimui, internetinės svetainės priežiūrą, talpinimą bei internetinio adreso registravimą (toliau - „Paslaugos“).

Portale SvetainiuCentras.lt įsigydami internetinę svetainę kartu gaunate svetainės dizaino neišimtinę ribotą licenciją:

  • Svetainės dizaino licencija suteikia teisę dizainą naudoti vieną kartą. Jeigu norite naudoti įsigytos svetainės kopiją, turite ją įsigyti papildomai.
  • Svetainės dizaino licencija suteikia teisę atlikti bet kokius reikalingus pakeitimus, pritaikant Jūsų poreikiams.
  • Svetainės dizaino licencija draudžia svetainės kopijas talpinti į nešiojamas laikmenas, per parduoti ar kitaip platinti tretiesiems asmenims.

Norint perleisti dizaino licenciją kitam asmeniui, apie tai reikia informuoti SvetainiuCentras.lt, pranešant naujo naudotojo duomenis.

Vartotojo teisės

Vartotojas turi teisę laisvai lankytis Svetainėje ir susipažinti su visa joje pateikiama informacija.

Vartotojas turi teisę svetainėje pirkti publikuojamas Paslaugas, susipažinęs ir laikydamasis Taisyklių.

Vartotojo įsipareigojimai

Įsigydamas Paslaugas vartotojas privalo už jas atsiskaityti vienu iš Svetainėje numatytų būdų, fizinis asmuo turi nurodyti tikslų savo vardą, pavardę, adresą ir veikiantį savo el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas. Juridinis asmuo turi nurodyti pavadinimą, įmonės kodą, vardą, pavardę, adresą ir veikiantį el.pašto adresą, kad galėtų priimti informaciją apie užsakytas paslaugas.

Įsigijus Paslaugas vartotojas turi pateikti visą reikalingą informaciją, kuri reikalinga užsakytoms paslaugoms suteikti.

Vartotojas privalo saugoti savo prisijungimo prie svetainės duomenis bei kitą konfidencialią informaciją. Vartotojas atsako už žalą, kuri gali atsirasti šiuos duomenis perleidus tretiesiems asmenims.

SvetainiuCentras.lt teisės

SvetainiuCentras.lt turi teisę priimti apmokėjimus už Paslaugas iš vartotojų.

Jei vartotojas bando pakenkti Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, SvetainiuCentras.lt turi teisę nedelsdama ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis svetaine arba panaikinti vartotojo profilį.

SvetainiuCentras.lt turi teisę siųsti vartotojams komercinius pasiūlymus įsigyti arba pratęsti Paslaugas ir reklamą Vartotojams, pateikusiems savo el.pašto adresą, jeigu šie nenurodo kitaip.

SvetainiuCentras.lt turi teisę informuoti visuomenę apie atliktus darbus pagal šį susitarimą, aktyvuotoje svetainėje patalpinant apačioje nuorodą į savo svetainę bei skelbiant informaciją apie atliktus darbus paslaugos pristatymo svetainėje;

Susidarius svarbioms aplinkybėms, SvetainiuCentras.lt gali laikinai nutraukti svetainės internete veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi vartotojui.

SvetainiuCentras.lt neprisiima atsakomybės Svetainėje internete esančias nuorodas į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą. SvetainiuCentras.lt nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja.

SvetainiuCentras.lt turi teisę atšaukti užsakymą ir gražinti lėšas, jeigu:

  • Klientas nepateikia duomenų reikalingų užsakymui įvykdyti.
  • Klientas reikalauja neįmanomų terminų užsakymui įvykdyti.
  • Dėl apgavystės, buvo atšauktas mokėjimas (fraud).

SvetainiuCentras.lt įsipareigojimai

SvetainiuCentras.lt, remdamasi šiomis taisyklėmis, užtikrina Vartotojams galimybę laisvai naudotis Svetaine.

SvetainiuCentras.lt įsipareigoja priimti vartotojų mokėjimus ir suteikti šiems Paslaugas pagal sąlygas, numatytas šiose Taisyklėse bei nurodytas Svetainėje prie kiekvienos Paslaugos.

SvetainiuCentras.lt įsipareigoja vartotojams įsigijusiems internetinę svetainę ir apmokėjusiems užsakymą aktyvuoti interneto svetainę 2 darbo dienų bėgyje. Svetainės aktyvavimo terminą skaičiuojant nuo pinigų įskaitymo į SvetainiuCentras.lt banko sąskaitą. Svetainė aktyvuojama tokia kokią matote svetainės pristatomajame puslapyje (už įdiegtą interneto svetainę pinigai negražinami). Jeigu klientas pageidauja papildomų pakeitimų, turi užsakyti papildomas paslaugas ir už jas sumokėti.

SvetainiuCentras.lt įsipareigoja vartotojams įsigijusiems papildomas interneto svetainės tvarkymo paslaugas ir apmokėjusiems užsakymą laiku atlikti reikiamus darbus pagal suderintus terminus.

SvetainiuCentras.lt įsipareigoja vartotojams įsigijusiems interneto svetainės talpinimo paslaugą ir apmokėjusiems užsakymą kokybiškai teikti svetainės talpinimo paslaugą. kilus sutrikimams, nedelsiant į juos reaguoti, kad būtų atstatytas kokybiškas paslaugos veikimas.

Asmens duomenų apsauga ir privatumas

SvetainiuCentras.lt neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) vartotojų asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui.

Įsigijimo ir apmokėjimo tvarka

Svetainėje visos kainos nurodomos litais su PVM.

Paslaugas vartotojas gali įsigyti Paslaugos užsakymo puslapyje pasirinkdamas reikiamas Paslaugas bei atlikdamas užsakymą.

Visi apmokėjimai svetainėje atliekami bankiniu pavedimu į SvetainiuCentras.lt ar atsiskaitymų partnerio UAB „EVP International“ (mokejimai.lt) banko sąskaitą. Apmokėjimo momentu laikomas momentas, kai pinigai pasiekia SvetainiuCentras.lt banko sąskaitą.

Autorinės teisės

Draudžiama kopijuoti, redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti bet kokį SvetainiuCentras.lt svetainėje esantį turinį (tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą). Ši veikla užtraukia atsakomybę, kurią numato LR teisės aktai.

Taisyklių atnaujinimas ir pakeitimai

SvetainiuCentras.lt pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje.

Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.